La lucha contra los recortes en educación llega frente al Parlament de Catalunya

Esta mañana la enseñanaza catalana ha secundado la jornada de huelga y se ha manifestado frente al Parlament de Catalunya contra los recortes en la enseñanza pública y contra unos presupuestos donde la inversión en enseñanza sigue a la baja.Más de un millar de personas han tomado parte en la protesta.
Los manifestantes han denunciado que «sí que hay dinero para la escuela pública, pero la Generalitat se lo dona al Opus Dei». Varios de los convocantes han entregado en mano las reivindicaciones a la consellera de educación.

Manifest VAGA i concentració 18 de gener
El nostre ensenyament públic ja patia d’infrafinançament abans de les retallades.
 Segurament mai ha arribat a rebre una inversió proporcional a la importància que té com a pilar bàsic de la nostra societat.
 Als darrers anys però, els successius governs d’aquí i d’allà, han passat del menyspreu al desmantellament de l’escola pública, començant a Catalunya per la pròpia LEC, una llei privatitzadora que ens fan complir a nosaltres, però que incompleixen ells, ja que diu que l’any 2017 els recursos econòmics destinats a l’educació han de ser del 6% del PIB i la realitat és que no arriben al 3%.

Les retallades dels darrers anys han malmès i continuen deteriorant greument la qualitat de l’educació pública i les condicions laborals dels i de les treballadores de l’ensenyament. Des del 0-3, a on s’ha suprimit la dotació de la Generalitat de 1800 euros per nen o nena, fins a la Universitat, a on s’han apujat les taxes al voltant del 65% i s’han reduït plantilles, entre d’altres actuacions.

En aquest context, l’actual govern presenta uns pressupostos en els quals la inversió en educació pública segueix sent molt inferior a la del 2010, i que mantenen unes retallades que en el seu moment van dir que serien conjunturals, mentre que incrementa la dotació pels concerts , que pràcticament tornen a rebre la mateixa quantitat de diners públics que abans de la crisi.

Avui, a dintre del Parlament es debaten les esmenes a l’àrea d’educació. Avui, nosaltres fem vaga i estem aquí fora per exigir que siguin incloses als pressupostos les següents mesures que considerem de mínims i urgents:

- El retorn a l’horari lectiu: 18h a secundària i 23h a primària.
  Substitucions de tot el personal des del primer dia i des de l’1 de setembre.
  Reducció de 2 hores lectives a les treballadores i treballadors majors de 55 anys.
  Cobrament del juliol del personal substitut.
  Cap tancament d’aules a l’ensenyament públic i reducció de ràtios
  Oferta pública suficient que garanteixi l’estabilitat del personal interí per reduir l’actual i inacceptable taxa d’interinitat.

Hi ha prou diners per incloure totes aquestes reivindicacions en els pressupostos. És qüestió de voluntat política que els diners de totes i de tots vagin o a l’ensenyament públic o a les escoles de l’Opus Dei. Igual que és qüestió de voluntat política invertir-los en la sanitat pública i els serveis socials, en lloc de subvencionar entitats privades o rescatar empreses i bancs.

Fem aquesta vaga després de molts debats als centres amb els nostres companys i companyes. I aquesta tarda farem una assemblea de treballadores per valorar la seva continuïtat. Ells tenen diners per incorporar als pressupostos totes les reivindicacions plantejades. Si no ho fan, nosaltres tenim raons i temps per seguir mobilitzant-nos i fer més vagues.

Avui, no els exigim que no hi hagi més retallades. Avui els exigim que reverteixin les retallades!!

_______

Nuestra enseñanza pública ya padecía de infrafinanciación antes de los recortes. Seguramente nunca ha llegado a recibir una inversión proporcional a la importancia que tiene como pilar básico de nuestra sociedad . En los últimos años sin embargo, los sucesivos gobiernos de aquí y de allí, han pasado del desprecio al desmantelamiento de la escuela pública , comenzando en Cataluña por la propia LEC , una ley privatizadora que nos hacen cumplir a nosotros, pero que incumplen ellos , ya que dice que el año 2017 los recursos económicos destinados a la educación deben ser del 6% del PIB y la realidad es que no llegan al 3%.

Los recortes de los últimos años han dañado y continúan deteriorando gravemente la calidad de la educación pública y las condiciones laborales de los y las trabajadoras de la enseñanza. Desde el 0-3, en donde se ha suprimido la dotación de la Generalidad de 1800 euros por niño, hasta la Universidad, donde se han subido las tasas en torno al 65% y se han reducido plantillas, entre otras actuaciones.

En este contexto, el actual gobierno presenta unos presupuestos en los que la inversión en educación pública sigue siendo muy inferior a la de 2010, y que mantienen unos recortes que en su momento dijeron que serían coyunturales, mientras que incrementa la dotación por conciertos, que prácticamente vuelven a recibir la misma cantidad de dinero público que antes de la crisis.

Hoy, dentro del Parlamento se debaten las enmiendas en el área de educación. Hoy, nosotros hacemos huelga y estamos ahí fuera para exigir que sean incluidas en los presupuestos las siguientes medidas que consideramos de mínimos y urgentes:

- El retorno al horario lectivo: 18h en secundaria y 23h en primaria.
  Sustituciones de todo el personal desde el primer día y desde el 1 de septiembre.
  Reducción de 2 horas lectivas a las trabajadoras y trabajadores mayores de 55 años.
  Cobro de julio del personal sustituto.
  Ningún cierre de aulas en la enseñanza pública y reducción de ratios
  Oferta pública suficiente que garantice la estabilidad del personal interino para reducir la actual e inaceptable tasa de interinidad.

Hay suficiente dinero para incluir todas estas reivindicaciones en los presupuestos. Es cuestión de voluntad política que el dinero de todas y de todos vayan oa la enseñanza pública o en las escuelas del Opus Dei. Al igual que es cuestión de voluntad política invertirlos en la sanidad pública y los servicios sociales, en lugar de subvencionar entidades privadas o rescatar empresas y bancos.

Hacemos esta huelga después de muchos debates en los centros con nuestros compañeros. Y esta tarde haremos una asamblea de trabajadoras para valorar su continuidad. Ellos tienen dinero para incorporar a los presupuestos todas las reivindicaciones planteadas. Si no lo hacen, nosotros tenemos razones y tiempo para seguir movilizándonos y hacer más huelgas.

Hoy, no les exigimos que no haya más recortes. Hoy les exigimos que reviertan los recortes !!
Lee y Comparte. Ayuda a que la contrainformación llegue a más personas.Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Reddit
Reddit
Email this to someone
email